ONLINEKURSUS 
LÆR AT COACHE DINE MEDARBEJDERE OVER 6 MODULER              

HVORDAN ER DU TIL AT SAMTALE MED OG UDVIKLE DINE MEDARBEJDERE?

Det kan være svært at håndtere udfordringer og konflikter med medarbejderen eller teamet, tage den svære samtale, løfte og udvikle dine medarbejdere og/eller lede den nye generation af unge medarbejdere.

På dette kursus lærer du coachingmetoder, som du kan bruge som ledelses- og udviklingsværktøj til at skabe succes og trivsel i din organisation.

TRE STEP-METODEN

Du lærer coachingmetoder, der både kan bruges til at løfte og udvikle dine medarbejdere, altså dygtiggøre dem og finde ind til deres fulde potentiale samt til at løse udfordringer og konflikter med dine medarbejdere eller i teamet.

Kurset er bygget op efter TRE STEP-METODEN:

1: afdæk den konkrete situation (fx udfordring med eller udvikling af en medarbejder)
2: hvad skal ændres (sætte nye mål)
3: handleplan

Coachingmetoden kan bruges til at coache på en helt konkret situation, der omhandler dine medarbejdere.

 

HVAD LÆRER DU PÅ KURSET?

 

 • hvad der kan spænde ben for dine medarbejdere (overbevisninger og historie/historik) og hvad du, som leder, kan hjælpe og støtte med
 • om coaching og den coachende rolle
 • om din egentilstand som leder og coach
 • at styre en samtale (du får konkrete redskaber til samtalestyring)
 •  TRE STEP-METODEN til coaching (konkrete coachingmetoder til samtalen)
 • at stille de gode og åbne HV-spørgsmål
 • om aktiv lytning

Du får yderligere supplerende konkrete redskaber, der giver dig indsigt i dine medarbejdere og en forståelse af dem på det menneskelige plan.

photo-output (2)
photo-1544655152-4dc3bc4df059-edited
DIT UDBYTTE AF KURSET

Når du lærer at coache, vil du blive i stand til at:

 • arbejde løsningsorienteret
 • afholde samtaler med dine medarbejdere (der måske tidligere har været svære)
 • skabe motiverede og engagerede medarbejdere, der leverer og præsterer bedre
 • fastholde dine medarbejdere

I sidste ende betyder det øgede resultater og forbedret trivsel for både dig selv som leder, dine medarbejdere og virksomheden.

Kurset løber over 6 uger, hvor vi mødes online én gang om ugen (to timer pr. gang). Tiden mellem onlinemøderne kan bruges til refleksion og praksisøvelse af de lærte coachingmetoder og redskaber.

Tiden du investerer under de 6 uger vil komme mangfoldigt tilbage til dig. Når du lærer at coache dine medarbejder, vil der blive frigjort tid, du ellers skulle bruge på at løse udfordringer. Du vil få medarbejdere der vil arbejde mere selvstændigt og som vil præstere og trives bedre.

PRIS

5.000 kr. 

Prisen er eksklusiv moms.

NÆSTE HOLD KØRER PÅ FØLGENDE DATOER OG TIDSPUNKTER:

2025: 

Nye datoer meldes ud snarest 

2025: 

Nye datoer meldes ud snarest 

Et udpluk af kunder jeg har skabt udvikling og trivsel for:

6 MODULER - INDHOLD

MØDER
Ugentlige onlinemøder på Zoom med alle ledere - 2 timer pr. gang

6 x onlinemøder med:

 • Facilitering af de 6 moduler
 • Sparring
 • Spørgsmål 

Materiale

Materiale til din fremtidige coaching 

 • skabeloner til samtalestyring og coachingmetoder
 • øvrigt supplerende materiale


TRE STEP - METODEN 


STEP 1

Afdækning

Ofte opstår der problemer, som medarbejderne eller teamet ikke selv kan løse. Eller måske ønsker en medarbejder nye og flere udfordringer for at forblive motiveret og engageret.

Som leder er det vigtigt, at du kan hjælpe og støtte dine medarbejdere og dit team.

Første skridt er at afdække, hvad der skal coaches på for at opnå afklaring. Fx:

➡️ en medarbejder der ønsker at udvikle sig

➡️ demotiverede medarbejdere eller medarbejdere der ikke trives

➡️ konflikter/udfordringer hos en medarbejder eller i teamet

➡️ forhindringer der fastholder              medarbejderen/teamet i gamle mønstre og vaner

➡️ den nye generation af unge medarbejdere

STEP 2

Målsætning

Herefter er det vigtigt, at lederen hjælper med at sætte fokus på, hvor medarbejderen eller teamet vil hen (i forhold til den konkrete situation eller udfordring).

Mangel på tydelighed og hvad der ønskes, er ofte kilden til dårlig kommunikation, utilfredshed og konflikter. Mange har fokus på alt det dårlige og hænger fast. Derfor er det vigtigt at skifte fokus og sætte nye positive mål, som I kan arbejde hen imod.

➡️ hvad ønsker medarbejderen, teamet og/eller lederen at arbejde med?

➡️ hvorfor vil medarbejderen, teamet og/eller lederen gerne opnå dette?

➡️ specifikation af mål, så det bliver målbart

STEP 3

Handleplan

Til sidst er det vigtigt at få udformet en handleplan, så du, som leder, sammen med din medarbejder/dit team, med helt konkrete aftaler, kan arbejde sammen hen imod det nye mål.

I dette step er der ligeledes fokus på at integrere nye mønstre og vaner samt at forankre det nye mål.

➡️ bevidsthed om valg, muligheder og ressourcer

➡️ fokus på mønsterbrud

➡️ de nye alternativer:
- fysisk handling: adfærd, strategi, ritualer, vaner mv.
- mentalt fokus: overbevisninger, mønstre mv.

➡️ momentum og forankring af mål

HVEM ER JEG?

Mit primære fokus er at skabe trivsel og udvikling.

Med mere end 1.500 coachingtimer og flere kurser med mentaltræning, har jeg hjulpet mennesker med at frembringe deres styrker, ressourcer og potentiale, så de kan stå stærkt i sig selv og dermed skabe forandringer og forbedrede resultater.

Mine spidskompetencer er coaching, undervisning og formidling inden for mentaltræning.

Jeg er kendt for at være autentisk, professionel og nærværende i min undervisning, formidling og coaching. Herigennem hjælper jeg ledere til at skabe positiv forandring og dermed opnå mål, drømme samt øgede resultater og forbedret trivsel. 

KORT CV

 • Over 25 år på arbejdsmarkedet, hvor jeg har rådgivet, undervist og udviklet mennesker
 • Ejer og stifter af Henriette Lind ApS
 • Nuværende coachtræner hos Sofia Manning
 • Uddannet ICF certificeret Life & Business Coach hos Sofia Manning
 • Masterspeciale i Stress, Ledelse & konflikthåndtering hos Sofia Manning
 • Uddannelse i mentaltræning, Proctor Gallagher Institute USA 
 • Uddannet folkeskolelærer 
 • Løbende studeret og uddannet mig i personlig udvikling gennem de seneste  14 år